Intézményeink

Óvoda:

Abaújszántói Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Gibárti Tagintézménye
3854 Gibárt, Széchenyi út 10.
Telefon: 06-46/386-019

Az óvoda 2011-ben ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Az intézményben osztatlan csoport működik differenciált foglalkoztatási formában, ahol különleges gondozást, sajátos nevelést igénylő gyermekek ellátását is vállaljuk.
Jól felszerelt, galériás csoportszobával rendelkezünk. A tágas területű udvar, kellő mozgásteret nyújt nebulóink számára.
Helyi óvodai programunk egésze:
Egészséges életmódra nevelés, a néphagyomány megőrzésével és a környezet védelmével.
Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni akik nemcsak szeretik, de védik is környezetüket. Érdeklődnek a természet iránt, figyelemmel kísérik az őket körülvevő élőlényeket, ismerik környezetüket. Az idejáró gyermekek egészen korán, a legfogékonyabb életkorban kezdenek ismerkedni az angol nyelvvel játékos formában. A beszédhibás gyermekekkel logopédus foglalkozik,   heti egy alkalommal.
Minden évben hagyományosan megrendezzük a farsangot, az anyák napi, évzáró, valamint a karácsonyi ünnepségeket. Mikulás alkalmával a Mikulás-vonaton utazunk a mesék birodalmába. Betlehemes műsorral köszöntjük községünk idős lakóit. Megemlékezünk a környezetvédelmi jeles napokról – állatok, víz, föld, madarak és fák napjáról. Rendszeresen elvisszük az óvodásokat bábelőadásokra, zenés-verses gyermekműsorokra. Arra törekszünk, hogy a szülők megelégedésére a családi nevelést kiegészítve neveljük, szocializáljuk, fejlesszük a gyermekeket. A szülőket, nevelő partnernek tekintjük, hiszen az óvodai nevelés nem lehet eredményes családi megerősítés nélkül.

Általános iskola:

– Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Táncsics út 4. 06-46/587-322; 06-46/587-321
3860 Encs, Bem J. út 2. 06-46/587-365; 06-46/587-364

– Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3860 Encs, Petőfi út 18.06-46/587-366

– Váci Mihály Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium
3860 Encs, Petőfi út 60. 06-46/587-204

– Aba Sámuel Szakiskola
3860 Encs, Rákóczi út 59. 06-46/587-208

Könyvtár

Cím: 3854.Gibárt Széchenyi út 10. (A hivatal épületében)

E-mail.: gibartkonyvtar3854@gmail.com

Nyitva tartás:
Hétfő-Csütörtök:    08.00-16.00      Péntek: 08.00-13.00
A hónap első szombatja:: 15.00-18.00

Körzeti Földhivatal:

Cím: 3860 Encs, Petőfi út 62.
Telefon: 0646/587-361

Encs Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda
Építésügyi hatóság (Műszaki csoport)
ÁNTSZ
Gyermek és Ifjúságvédő Intézet (Gyámügy)
Városi Polgári Védelem

Cím: 3860 Encs, Petőfi út 75.
Telefon: 06-46/385-511, 06-46/ 385- 611

Posta:

Cím: 3860, Encs Petőfi út 53.
Telefon: 06- 46 / 385-404
Gibárton minden hétköznap mobilposta közlekedik.

Tűzoltóság:

Cím: 3860 Encs, Szent Flórián út 19.
Telefon: 06-46/ 306-450, 06-46/ 306-451

Rendőrkapitányság:

Cím: 3860 Encs, Petőfi út 75/a.
Telefon: 06-46/ 587-277 (éjjel-nappali ügyelet)

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Cím: 3860 Encs, Rákóczi út 9.
Telefon: 06- 46/ 587-308, 06-46/ 587-330

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Abaújszántó

3881. Abaújszántó, Petőfi út 16.
Telefon: 06-47/330-040

Gibárton működik:

  • Falugondnoki szolgálat
  • Házi segítségnyújtás
  • Étkeztetés
Facebook kommentek