A településünk bemutatkozik

2006.október elsejével – egy népszavazás eredményeként – húsz év után ismét önálló település lett Gibárt, s a választások után megkezdte működését az önkormányzat.   A régi Szepessy- kúria épületében iskola működött, ami annak megszűnése után elhanyagolt állapotba került.    A kúria alapvető felújítása megkezdődött, hogy a mai igényeknek megfelelő belsőtér kialakuljon, ahol méltó körülmények között tudjuk ügyfeleinket fogadni.  A hivatalt felszereltük, illetve berendeztük az idevaló eszközökkel: számítógép, nyomtató, irattár…  Első bútorainkat lakossági felajánlásokból kaptuk, amiket az első ciklus végére lassacskán lecseréltünk új bútorokra. Ma már jelentős gépekkel és szerszámokkal rendelkezünk, amit a lakosság  ki is kölcsönözhet.

A hivatal épületében kapott helyet az óvoda, az orvosi rendelő, könyvtár, nyugdíjas klub, testépítők terme, valamint a közösségi helyiség, ahol az ünnepi műsorokat, lakossági fórumokat tartjuk.

Kicsiny óvodánkban átlag 15-20 gyermek jár, büszkék vagyunk arra, hogy a környező településekről is járnak hozzánk ovisok. Az óvodai programja a környezetvédelemmel kapcsolatos, amire játékosan tanítják a kicsiket, hogy minél fiatalabb korban tudatosuljon bennük a környezet megóvása. Az angol nyelv oktatása a gyermekek korának és szintjének megfelelő módon zajlik. Az óvoda felszereltsége évről évre bővül, amihez különböző pályázatok, az önkormányzat, ETKT,  szülők és maguk az óvodások is hozzájárulnak, pl. diót törnek és a befolyt összegből szépítik a játszóterüket. A csoportszobában kialakított galériát és a hozzátartozó konyha sarkot óvodás gyermekek szülei készítették.
Óvodavezető: Schellenberger Csabáné
Óvodapedagógus: Rozim Fanni
Dada: Godó Imréné

Az orvosi rendelőt és várót is felújítottuk, új burkolatot kapott a padló, a majd 40 éves bútorok lecserélése pedig az Abaúj Bútoripari Zrt. érdeme. Háziorvosunk Dr. Janoczkó Erzsébet.

A könyvtár helyiségünk is megszépült, a renoválás után új polcok, asztalok, székek, számítógépek kerültek a régiek helyére. Könyvállományunk is gyarapodott és megújult. A könyvtárban adott az internetezési lehetőség is. Könyvtáros Budinszkiné Huszák Marianna.

A testépítőknek is helyet ad az épület, amit az edzeni kívánó lakosság ki is használ. A gépeket településünk fiataljai készítették, valamint önkormányzati támogatásból is vásároltak edzőgépeket.

Nyugdíjas klubunk a közösségi teremben működik ahol minden hónap második csütörtökén tartják összejövetelüket. Nyugdíjas klubvezető Nyitrai Csabáné.

Lakosaink száma jelenleg 372 fő, vallási megoszlás szerint: 55 % a katolikus, 40% a református és 5% az egyéb vallású.
Telepüésünk területe 533 ha., lakóingatlanok száma 155.

Településünk önállóvá válása óta észrevehető változáson, fejlődésen ment át. Gazdája lett a közterületeknek, megkezdődött kaszálásuk, virágosításuk. Parkosítottunk, fákat ültettünk. 2008-ban elkészültek a buszmegállók, amit még a részönkormányzat terveztetett és fogadott el. Buszmegállónk és a bolt előtti terület térkővel lett leburkolva. A régi körjegyzőség épületét belülről renováltuk, fürdőszobát alakítottunk ki. Itt kapott elhelyezést a polgárőrség.

Megkezdődött az elhanyagolt vízelvezető árkok tisztítása, rendbetétele melyeknek karbantartása napjainkban is folytatódik. Sáros, összekötő útjainkat, közeinket szilárdabb köves burkolattal láttuk el.

Ravatalozónk álmennyezetet és új drapériát kapott valamint megtörtént a belső rész festése.
2010-ben új pihenőparkkal gazdagodott településünk, mely a Hernád partján került kialakításra.

Facebook kommentek